Hier begint DE ZEE

Geen afval in de slikputjes

Geen afval in de riool

Slik- of rioolputjes?

Heel wat mensen denken dat de slikputjes in de straat “het riool” zijn. In de volksmond worden ze dan ook “rioolputjes” genoemd. Niets is minder waar en al zeker niet in straten waar een gescheiden rioolstelsel ligt. De slikputjes in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden bij een geschieden stelsel dus altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Dat betekent als bv. een sigarettenpeuk in een slikputje gegooid wordt, die peuk volgend traject aflegt: van slikputje naar regenwaterriool - van regenwaterriool naar de beek - van de beek naar de rivier- en uiteindelijk naar de zee.

Het verschil tussen een gemengd en een gescheiden rioleringsstelsel

Gemengde riolering

In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die het afvalwater van de woningen het regenwater samen verzamelt en afvoert richting waterzuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller de buis dus. Als het volume té groot wordt, loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een nooduitlaat naar de beek, de rivier, …

Door de klimaatverandering zullen lokale, hevige buien in de toekomst vaker voorkomen. Om die reden worden zij stelselmatig vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Gescheiden riolering

In straten met een gescheiden riolering liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater.

Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het regenwater rechtstreeks naar de dichtste beek, rivier of vijver loopt. De slikputjes in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden dus altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Dat betekent dus als bv. een sigarettenpeuk in een slikputje gegooid wordt, die peuk uiteindelijk via regenwaterriool, beek en rivier naar de zee geleid wordt.

Geen afval in de riool

Wil jij ook schoner water in de natuur?

Ontdek hier wat jij kan doen