Hier begint de zee

Slik- of rioolputjes?

Heel wat mensen denken dat de slikputjes in de straat “het riool” zijn. In de volksmond worden ze dan ook “rioolputjes” genoemd. Niets is minder waar en al zeker niet in straten waar een gescheiden rioolstelsel ligt.

De slikputjes in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden bij een geschieden stelsel dus altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Onderscheid gemengd en gescheiden rioleringsstelsel

Gemengde riolering

In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die zowel het afvalwater van de woningen als het regenwater verzamelt en afvoert richting zuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller de buis dus. Als het volume té groot wordt, loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een nooduitlaat naar de beek, de rivier, …

Door de klimaatverandering zullen lokale, hevige buien in de toekomst vaker voorkomen. Om die reden worden zij stelselmatig vervangen door een gescheiden rioolstelstel.

Gescheiden riolering

In straten met een gescheiden rioolstelsel liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater.

Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het regenwater rechtstreeks naar de dichtste beek, rivier of vijver loopt. De slikputjes (rioolputjes in de volksmond) in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden dus altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Dat betekent dus dat als een peuk in een slikputje gegooid wordt, die peuk volgend traject aflegt: van slikputje naar regenwaterriool, van regenwaterriool naar de beek, van de beek naar de rivier en uiteindelijk naar de zee.

Hier begint de zee

De zee begint bij jezelf!

Ontdek hier wat jij kan doen