Operatie proper

09/10/2020 - 16:15

Operatie Proper is een project vanuit Mooimakers.

Logo Mooimakers

Operatie Proper in Roeselare - Schooljaar '19-'20

Operatie Proper is één van de acties van Mooimakers, waarbij scholen en verenigingen aangemoedigd worden om:

  • enerzijds hun terreinen proper te houden
  • anderzijds zelf na te denken over hoe zwerfvuil kan vermeden worden.

Vanuit MIROM worden de scholen en verenigingen begeleid doorheen het project. De ondersteuning bestaat in een bezoek aan elke nieuwe deelnemende school of vereniging waarin het project verder wordt geduid.

In Roeselare namen 18 scholen en één vereniging het voortouw en ondernamen verschillende acties:

  • opruimen van eigen schoolomgeving en omliggende straten
  • vuilnisbakken op de juiste plaats zetten en voorzien van een sticker
  • herbruikbare drinkflessen gebruiken

Lees hier het volledige artikel.