Sigarettenpeukhouders op nieuwe Stationsplein

04/07/2018 - 09:08

Sinds maandag 4 juni zijn de houten peukenhouders aan de voor- en zij-ingang van het station vervangen door nieuwe exemplaren. Ook aan het busstation worden er 10 peukenhouders geplaatst.

In het najaar 2018 start stad Roeselare met een geheel nieuwe campagne rond sigarettenpeuken. Dit moet een totaalproject worden, dat veel ruimer gaat dan enkel het plaatsen van peukenpalen. De campagne kadert natuurlijk ook aan Net. Roeselare. Bij dit project worden diverse actoren betrokken, zoals de horeca, het winkelgebied, de openbare gebouwen,…

Proefproject met OVAM

Sinds enkele maanden stonden er houten peukenhouders aan de ingangen van het station. Die werden er geplaatst in het kader van een proefproject van stad Roeselare in samenwerking met OVAM. Het opzet van het proefproject was om na te gaan of het nuttig is om naast het plaatsen van vuilnisbakken ook peukenhouders te voorzien, zodat er minder sigarettenpeuken op straat belanden.

Tijdens het proefproject werden verschillende metingen gedaan van zowel het aantal peuken in een ruime perimeter rond de peukenpalen, als van het aantal peuken in de voorziene recipiënten. Zo kon worden aangetoond dat het aantal op de grond gegooide peuken met 80% was gedaald na het plaatsen van de sigarettenpeukhouders.

Om aan het proefproject een vervolg te geven, werden dezelfde week nog nieuwe modellen geplaatst aan de in- en uitgangen van het station. Ook aan het busstation worden er nu 10 peukenhouders geplaatst. Opnieuw zullen er metingen gebeuren en blijven we evalueren en de situatie opvolgen.