Week van de handhaving

06/10/2020 - 10:37

Tijdens de week van de handhaving vragen we verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil.

Sluikstorter, je wordt gezien!

Extra controle op zwerfvuil en sluikstort

  • Overtreders aanspreken en alternatieven voorstellen
  • Overtreders beboeten via een GAS-boete
  • Aanmoedigen van sociale controle

Tussen 5 en 12 oktober zullen er extra gerichte acties ondernomen worden aan gekende sluikstortlocaties rond glasbollen, straatvuilnisbakken en kledingcontainers.
Op 11 hotspotlocaties voorziet de stad een eyecatcher waarbij duidelijk wordt aangetoond dat sluikstorten echt niet ok is.

Milieu-impact zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort is niet enkel een probleem in Roeselare. Drie op de vier Vlamingen ergeren zich eraan.
Het leidt tot vervuiling van bodem en rivieren, zorgt voor een onveilig gevoel op straat en betekent een verspilling van recycleerbare materialen.
Bovendien kost de opruim de belastingbetaler handenvol geld.

Verschil zwerfvuil en sluikstorten

Hier bestaat nog steeds heel wat verwarring rond. Wat verschilt is het uitgangspunt.

Zwerfvuil is het achterlaten van klein afval op een plaats waar dat niet hoort.
Bijvoorbeeld sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, paraplu’s, zakdoekjes … die terechtkomen op het openbaar domein.

Sluikstorters ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten.
Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, het achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers,...

Wie kan deelnemen

Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen.
(Bv. politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, ...)

Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten op openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen.
Op deze manier verhoogt de sociale controle.